Dokumenti

FISKALNA ODGOVORNOST

JAVNA NABAVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda za Radove prilagodbe unutarnjih pristupa osobama smanjene pokretljivosti

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjave

Arhitektonski projekt

Prijedlog ugovora

Elaborat osiguranja pristupačnosti

Rješenje Konzervatskog odjela Split

 __________________________________________________________________________________________________________

JAVNA NABAVA - ostali dokumenti

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Plan javne nabave za 2017. 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave - izmjene i dopune

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave 

Izmjena plana javne nabave za 2017. 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017.

Plan javne nabave za 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018.  

Prva izmjena plana javne nabave za 2018. 

Plan javne nabave za 2019.  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prva izmjena plana javne nabave za 2019. godinu https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poziv za dostavu ponude - izrada projekta sanacije pozornice GKL-a

Plan javne nabave za 2020. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan javne nabave 2020

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019.  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020.

Prva izmjena plana javne nabave za 2020. godinu

Plan javne nabave 2021.

Prva izmjena plana javne nabave za 2021. godinu

Druga izmjena plana javne nabave za 2021. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2021.

Treća izmjena plana javne nabave za 2021. godinu

Plan javne nabave za 2022. godinu

Prva izmjena plana javne nabave za 2022. godinu

Druga izmjena plana javne nabave za 2022. godinu

Plan javne nabave za 2023. godinu

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Opća pravila zaštite osobnih podataka u GKL-u

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pristup informacijama 

Zahtjev za pristup informacijama - obrazac

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - obrazac

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - obrazac

Visina naknade za pristup informacijama GKL-a

Odluka o ustrojavanju kataloga 2013.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Podaci o službeniku za informiranje

Godišnje izvješće pravo na pristup informacijama 2016. 

Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Savjetovanje s javnošću - Pravilnik o provedbi postupka

Izvješće o savjetovanju s javnošću - jednostava nabava

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. - .pdf

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. - .csv

Obavijest i upute javnosti o mogućnosti prisustvovanja sjednicama Kazališnog vijeća

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. - .pdf

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. -.csv

Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. - .pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. - .csv

Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Obrazac za početnu samoprocjenu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. -pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. - csv

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. - pdf 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. - csv 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.- pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. - csv

Upitnik za samoprocjenu

Poziv na sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 26. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 27. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 28. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 29. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 30.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 31.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 32.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 33.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 34.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 35.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 36.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 37.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 38.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 39.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 40.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 41.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 42.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 1.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 2.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 3.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv za nastavak 3. sjednice Kazališnog vijeća

Poziv na 4. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 5. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 6. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 7. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 8. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 9. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 10.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 11.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 12. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 13.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 14.sjednicu Kazališnog vijeće

Poziv na 15.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 16. sjednicu kazališnog vijeća

Poziv na 17. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 18. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 19. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 20. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 21. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 22. sjednicu Kazališnog vijeća


 

 

 

ZAKONI I OPĆI AKTI, STRATEGIJE I IZVJEŠĆA

Strateški plan GKL-a Split

Statut 2013.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2014.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2017.

Zakon o kazalištima

Financijski plan 2016.

Programsko izvješće 1.1. - 31.3.2016.

Tromjesečno financijsko izvješće 1.1.-31.3.2016.

Kolektivni ugovor 2016.

Rebalans financijskog plana za 2016.

Financijsko izvješće za 2016.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016.

Programsko izvješće za 2016.

Financijski plan 2017.

Obrazloženje financijskog plana za 2017.

Financijski plan 2018.

Program rada za 2018.

Financijsko izvješće za 2017.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017.

Program rada za 2019.

Strateški ciljevi i pokazatelji uspješnosti 2019.

Obrasci financijskih izvještaja za 2018. 

Bilješke uz financijski izvještaj 2018.

Komparacija 2017. - 2018. 

2. izmjena plana javne nabave za 2019.

Prilog 1 - Rebalans financijskog plana za 2019. 

Prilog 2 - Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2019.

Tabela A - C - Financ. planovi proračunski korisnici 2020. 

Financijski plan 2020. plan

Tabela 3 - Strateški ciljeci i pokazatelji uspješnosti

Program rada za 2020. 

Financijsko izvješće 2019. 

Bilješke uz financijsko izvješće 2019. 

Prvi prijedlog rebalansa financijskog plana za 2020. 

Prilog 1 - Rebalans financijskog plana za 2020. 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjera računa te plaćanja po računima

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura naplate prihoda

Konačno revizijsko izvješće za 2019. 

Kolektivni ugovor 2020

Program rada i financijski plan za 2021.

Financijsko izvješće 2020.

Bilješke uz financijsko izvješće 2020.

Izvršavanje u odnosu na rebalans fin. plana za 2020.UKUPNO

Rebalans financijskog plana za 2021. na 3.razini

Financijski plan za 2022.

Strateški ciljevi i pokazatelji uspješnosti za 2022.

Prilog 1 - Rekapitulacija plana za 2022.

Prilog 2 - Obrazloženje rashoda za zaposlene

Prilog 3 - A-C-financijski plan za 2022.na 3. razini

Prilog 4 - Program rada za 2022.

Bilješke uz financijsko izvješće 2021.

Financijsko izvješće 2021.

Izvršavanje u odnosu na rebalans fin.plana za 2021.

Izvještaj o broju gledatelja i predstava za 2021.

Rebalans financijskog plana za 2022. na 3.razini

Program rada za 2023.

Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. - 2.RAZINA

Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. - 3.RAZINA

Obrazloženje Općeg dijela Financijskog plana

Obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana

Odluka o cijeni ulaznica za programe u produkciji GKL-a

Financijsko izvješće za 2022.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2022.

Komparacija 2021.-2022.

Programsko izvješće za 2022.

Izvještaj o broju gledatelja i izvedbi za  2022.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022.-Riznica

Izmjene i dopune financijskog plana za2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

Odluka o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija

 

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Natječaj stručni suradnik u prodaji - arhivar

Obavijest kandidatima stručni suradnik u prodaji - arhivar

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split

Natječaj regulater - osvjetljivač

Natječaj krojač - garderobijer

Natječaj voditelj marketinga i odnosa s javnošću - urednik

Obavijeat o izboru kandidata - regulater osvjetljivač

Obavijest o izboru kandidata - krojač garderobijer

Obavijest o izboru kandidata - voditelj marketinga i odnosa s javnošću - urednik

Natječaj za radno mjesto domar

Obavijest o izboru kandidata - domar

Natječaj stručni suradnik u prodaji - arhivar 2023.

Obavijest o izboru kandidata - stručni suradnik u prodaji - arhivar 2023.

SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA

Sjednica, 1. veljače 2016.

Sjednica, 16. veljače 2016.

Sjednica, 19. travnja 2016.

Sjednica, 12. srpnja 2016.

Sjednica, 30. rujna 2016.

Sjednica, 27. listopada 2016.

Sjednica, 25. studenoga 2016.

Sjednica, 5. prosinca 2016.

Sjednica, 29. prosinca 2016.

Sjednica, 25. siječnja 2017.

Sjednica, 14. veljače 2017.

Sjednica, 21. travnja 2017.

Sjednica, 12. lipnja 2017. 

Sjednica, 30. lipnja 2017. 

Sjednica, 11. srpnja 2017.

Sjednica, 29. rujna 2017. 

Sjednica, 13. listopada 2017.

Sjednica, 27. listopada 2017. 

Sjednica, 23. studenoga 2017. 

Sjednica, 1. prosinca 2017. 

Sjednica, 21. prosinca 2017.

Sjednica, 17. siječnja 2018. 

Sjednica, 26. siječnja 2018.

Sjednica, 13. veljače 2018.

Sjednica, 27. ožujka 2018.

Sjednica, 25. travnja 2018. 

Sjednica, 28. svibnja 2018.

Sjednica, 18. srpnja 2018. 

Sjednica, 31. kolovoza 2018.

Sjednica, 29. listopada 2018. 

Sjednica, 6. studenoga 2018. 

Sjednica, 5. prosinca 2018.

Sjednica, 30. siječnja 2019. 

Sjednica, 8. veljače 2019. 

Sjednica, 20. ožujka 2019.

Sjednica, 29. travnja 2019.

Sjednica, 29. svibnja 2019.

Sjednica, 17. lipnja 2019. 

Sjednica, 15. srpnja 2019.

Sjednica, 30. kolovoza 2019. 

Sjednica, 30. rujna 2019. 

Sjednica, 23. listopada 2019. 

Sjednica, 9. prosinca 2019.

Sjednica, 17. siječnja 2020.

Sjednica, 13.veljača 2020.

Sjednica, 29. travnja 2020.

Sjednica, 27. svibnja 2020.

Sjednica, 26. lipanj 2020.

Sjednica, 22.srpanj 2020.

Sjednica, 31.kolovoz 2020.

Sjednica, 23.rujna 2020.

Sjednica, 16.listopada 2020.

Sjednica 25.studenog 2020.

Sjednica 30.prosinca 2020.

Sjednica 29.siječnja 2021.

Sjednica 26.veljače 2021.

Sjednica 20. travnja 2021.

Sjednica 16. srpnja 2021.

Sjednica 31. kolovoza 2021.

Sjednica 15.rujna 2021.

Sjednica 14. listopada 2021.

Sjednica 16.studenoga 2021.

Sjednica 30.prosinca 2021.

Sjednica 17. siječnja 2022.

Sjednica 11. veljača 2022.

Sjednica 21. veljače 2022.

Sjednica 04. ožujka 2022.

Sjednica 01.travnja 2022.

Sjednica 03.svibnja 2022.

Sjednica 11.srpnja 2022.

Sjednica 18.srpnja 2022.

Sjednica 27.rujna 2022.

Sjednica 10.listopada 2022.

Sjednica 21. listopada 2022.

Sjednica 29. studenog 2022.

Sjednica 09. siječnja 2023.

Sjednica 27. veljače 2023.

Sjedenica 17.ožujka 2023.

Sjednica 25.travnja 2023.

Sjednica 08. svibnja 2023.

Sjednica 20.lipnja 2023.