Dokumenti

FISKALNA ODGOVORNOST

JAVNA NABAVA

Gospodarski subjekti s kojima GKL ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan javne nabave za 2017. 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izmjena plana javne nabave za 2017. 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017.

Plan javne nabave za 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018.  

Prva izmjena plana javne nabave za 2018. 

Plan javne nabave za 2019.  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prva izmjena plana javne nabave za 2019. godinu https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poziv za dostavu ponude - izrada projekta sanacije pozornice GKL-a

Plan javne nabave za 2020. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019.  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pristup informacijama 

Zahtjev za pristup informacijama - obrazac

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije - obrazac

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija - obrazac

Visina naknade za pristup informacijama GKL-a

Odluka o ustrojavanju kataloga 2013.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Podaci o službeniku za informiranje

Godišnje izvješće pravo na pristup informacijama 2016. 

Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Savjetovanje s javnošću - Pravilnik o provedbi postupka

Izvješće o savjetovanju s javnošću - jednostava nabava

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. - .pdf

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. - .csv

Obavijest i upute javnosti o mogućnosti prisustvovanja sjednicama Kazališnog vijeća

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. - .pdf

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. -.csv

Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. - .pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. - .csv

Poziv na sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 26. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 27. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 28. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 29. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 30.sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 31.sjednicu kazališnog vijeća

 

ZAKONI I OPĆI AKTI, STRATEGIJE I IZVJEŠĆA

Strateški plan GKL-a Split

Statut 2013.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2014.

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2017.

Zakon o kazalištima

Izmjene i dopune Zakona o kazalištima

Financijski plan 2016.

Programsko izvješće 1.1. - 31.3.2016.

Tromjesečno financijsko izvješće 1.1.-31.3.2016.

Kolektivni ugovor 2016.

Rebalans financijskog plana za 2016.

Financijsko izvješće za 2016.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016.

Programsko izvješće za 2016.

Financijski plan 2017.

Obrazloženje financijskog plana za 2017.

Financijski plan 2018.

Program rada za 2018.

Financijsko izvješće za 2017.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017.

Program rada za 2019.

Strateški ciljevi i pokazatelji uspješnosti 2019.

Obrasci financijskih izvještaja za 2018. 

Bilješke uz financijski izvještaj 2018.

Komparacija 2017. - 2018. 

2. izmjena plana javne nabave za 2019.

Prilog 1 - Rebalans financijskog plana za 2019. 

Prilog 2 - Obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2019.

Tabela A - C - Financ. planovi proračunski korisnici 2020. 

Financijski plan 2020. plan

Tabela 3 - Strateški ciljeci i pokazatelji uspješnosti

Program rada za 2020. 

Financijsko izvješće 2019. 

Bilješke uz financijsko izvješće 2019. 

Prvi prijedlog rebalansa financijskog plana za 2020. 

Prilog 1 - Rebalans financijskog plana za 2020. 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjera računa te plaćanja po računima

Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga

Procedura blagajničkog poslovanja

Procedura naplate prihoda

 

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

-

SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA

Sjednica, 1. veljače 2016.

Sjednica, 16. veljače 2016.

Sjednica, 19. travnja 2016.

Sjednica, 12. srpnja 2016.

Sjednica, 30. rujna 2016.

Sjednica, 27. listopada 2016.

Sjednica, 25. studenoga 2016.

Sjednica, 5. prosinca 2016.

Sjednica, 29. prosinca 2016.

Sjednica, 25. siječnja 2017.

Sjednica, 14. veljače 2017.

Sjednica, 21. travnja 2017.

Sjednica, 12. lipnja 2017. 

Sjednica, 30. lipnja 2017. 

Sjednica, 11. srpnja 2017.

Sjednica, 29. rujna 2017. 

Sjednica, 13. listopada 2017.

Sjednica, 27. listopada 2017. 

Sjednica, 23. studenoga 2017. 

Sjednica, 1. prosinca 2017. 

Sjednica, 21. prosinca 2017.

Sjednica, 17. siječnja 2018. 

Sjednica, 26. siječnja 2018.

Sjednica, 13. veljače 2018.

Sjednica, 27. ožujka 2018.

Sjednica, 25. travnja 2018. 

Sjednica, 28. svibnja 2018.

Sjednica, 18. srpnja 2018. 

Sjednica, 31. kolovoza 2018.

Sjednica, 29. listopada 2018. 

Sjednica, 6. studenoga 2018. 

Sjednica, 5. prosinca 2018.

Sjednica, 30. siječnja 2019. 

Sjednica, 8. veljače 2019. 

Sjednica, 20. ožujka 2019.

Sjednica, 29. travnja 2019.

Sjednica, 29. svibnja 2019.

Sjednica, 17. lipnja 2019. 

Sjednica, 15. srpnja 2019.

Sjednica, 30. kolovoza 2019. 

Sjednica, 30. rujna 2019. 

Sjednica, 23. listopada 2019. 

Sjednica, 9. prosinca 2019.

Sjednica, 17. siječnja 2020.

Sjednica, 13.veljača 2020.

Sjednica, 29. travnja 2020.

Sjednica, 27. svibnja 2020.

Sjednica, 26. lipanj 2020.

Sjednica, 22.srpanj 2020.