Dokumenti

FISKALNA ODGOVORNOST

JAVNA NABAVA

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Poziv za dostavu ponuda za Radove prilagodbe unutarnjih pristupa osobama smanjene pokretljivosti

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik

Ponudbeni list

Izjave

Arhitektonski projekt

Prijedlog ugovora

Elaborat osiguranja pristupacnosti

Rješenje Konzervatskog odjela Split

JAVNA NABAVA – ostali dokumenti

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Plan javne nabave za 2017. 

Izmjena plana javne nabave za 2017. 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017.

Plan javne nabave za 2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2018.  

Prva izmjena plana javne nabave za 2018. 

Plan javne nabave za 2019.  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prva izmjena plana javne nabave za 2019. godinu https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Poziv za dostavu ponude – izrada projekta sanacije pozornice GKL-a

Plan javne nabave za 2020. https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Plan javne nabave 2020

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2019.  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2020.

Prva izmjena plana javne nabave za 2020. godinu

Plan javne nabave 2021.

Prva izmjena plana javne nabave za 2021. godinu

Druga izmjena plana javne nabave za 2021. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2021.

Treca izmjena plana javne nabave za 2021. godinu

Plan javne nabave za 2022. godinu

Prva izmjena plana javne nabave za 2022. godinu

Druga izmjena plana javne nabave za 2022. godinu

Plan javne nabave za 2023. godinu

Plan javne nabave za 2024. godinu

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2022.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2023.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Odluka o imenovanju sluzbenika za zaštitu osobnih podataka

Opca pravila zaštite osobnih podataka u GKL-u

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pristup informacijama 

Zahtjev za pristup informacijama – obrazac

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – obrazac

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – obrazac

Visina naknade za pristup informacijama GKL-a

Odluka o ustrojavanju kataloga 2013.

Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje

Podaci o sluzbeniku za informiranje

Godišnje izvješce pravo na pristup informacijama 2016. 

Nacrt Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Savjetovanje s javnošcu – Pravilnik o provedbi postupka

Izvješce o savjetovanju s javnošcu – jednostava nabava

Godišnje izvješce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. – .pdf

Godišnje izvješce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. – .csv

Obavijest i upute javnosti o mogucnosti prisustvovanja sjednicama Kazališnog vijeca

Godišnje izvješce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. – .pdf

Godišnje izvješce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. -.csv

Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika

Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika

Godišnje izvješce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. – .pdf

Godišnje izvješce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. – .csv

Izjava o digitalnoj pristupacnosti

Obrazac za početnu samoprocjenu

Godišnje izvješce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. -pdf

Godišnje izvješce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. – csv

Godišnje izvješce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. – pdf 

Godišnje izvješce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. – csv 

Godišnje izvješce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.- pdf

Godišnje izvješce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. – csv

Upitnik za samoprocjenu

Poziv na sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 26. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 27. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 28. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 29. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 30.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 31.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 32.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 33.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 34.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 35.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 36.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 37.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 38.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 39.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 40.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 41.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 42.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 1.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 2.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 3.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv za nastavak 3. sjednice Kazališnog vijeca

Poziv na 4. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 5. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 6. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 7. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 8. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 9. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 10.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 11.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 12. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 13.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 14.sjednicu Kazališnog vijece

Poziv na 15.sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 16. sjednicu kazališnog vijeca

Poziv na 17. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 18. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 19. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 20. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 21. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 22. sjednicu Kazališnog vijeca

Poziv na 23. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 24. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 25. sjednicu Kazališnog vijeća

Poziv na 26. sjednicu Kazališnog vijeća

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama – pdf

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama – csv

ZAKONI I OPĆI AKTI, STRATEGIJE I IZVJEŠĆA

Strateški plan GKL-a Split

Statut 2023.

Zakon o kazalištima

Financijski plan 2016.

Programsko izvješce 1.1. – 31.3.2016.

Tromjesecno financijsko izvješce 1.1.-31.3.2016.

Kolektivni ugovor 2016.

Rebalans financijskog plana za 2016.

Financijsko izvješce za 2016.

Bilješke uz financijsko izvješce za 2016.

Programsko izvješce za 2016.

Financijski plan 2017.

Obrazlozenje financijskog plana za 2017.

Financijski plan 2018.

Program rada za 2018.

Financijsko izvješce za 2017.

Bilješke uz financijsko izvješce za 2017.

Program rada za 2019.

Strateški ciljevi i pokazatelji uspješnosti 2019.

Obrasci financijskih izvještaja za 2018. 

Bilješke uz financijski izvještaj 2018.

Komparacija 2017. – 2018. 

2. izmjena plana javne nabave za 2019.

Prilog 1 – Rebalans financijskog plana za 2019. 

Prilog 2 – Obrazlozenje rebalansa financijskog plana za 2019.

Tabela A – C – Financ. planovi proracunski korisnici 2020. 

Financijski plan 2020. plan

Tabela 3 – Strateški ciljeci i pokazatelji uspješnosti

Program rada za 2020. 

Financijsko izvješce 2019. 

Bilješke uz financijsko izvješce 2019. 

Prvi prijedlog rebalansa financijskog plana za 2020. 

Prilog 1 – Rebalans financijskog plana za 2020. 

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Procedura zaprimanja i provjera racuna te placanja po racunima

Procedura izdavanja i obracunavanja putnih naloga

Procedura blagajnickog poslovanja

Procedura naplate prihoda

Konacno revizijsko izvješce za 2019. 

Kolektivni ugovor 2020

Dodatak I. kolektivnom ugovoru

Dodatak II. kolektivnom ugovoru

Dodatak III. kolektivnom ugovoru

Program rada i financijski plan za 2021.

Financijsko izvješce 2020.

Bilješke uz financijsko izvješce 2020.

Izvršavanje u odnosu na rebalans fin. plana za 2020.UKUPNO

Rebalans financijskog plana za 2021. na 3.razini

Financijski plan za 2022.

Strateški ciljevi i pokazatelji uspješnosti za 2022.

Prilog 1 – Rekapitulacija plana za 2022.

Prilog 2 – Obrazlozenje rashoda za zaposlene

Prilog 3 – A-C-financijski plan za 2022.na 3. razini

Prilog 4 – Program rada za 2022.

Bilješke uz financijsko izvješce 2021.

Financijsko izvješce 2021.

Izvršavanje u odnosu na rebalans fin.plana za 2021.

Izvještaj o broju gledatelja i predstava za 2021.

Rebalans financijskog plana za 2022. na 3.razini

Program rada za 2023.

Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. – 2.RAZINA

Financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. – 3.RAZINA

Obrazlozenje Opceg dijela Financijskog plana

Obrazlozenje Posebnog dijela Financijskog plana

Odluka o cijeni ulaznica za programe u produkciji GKL-a

Financijsko izvješce za 2022.

Bilješke uz financijsko izvješce za 2022.

Komparacija 2021.-2022.

Programsko izvješce za 2022.

Izvještaj o broju gledatelja i izvedbi za  2022.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana 2022.-Riznica

Izmjene i dopune financijskog plana za2023. s projekcijama za 2024. i 2025.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

Odluka o nacinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. – 2. razina

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.

Financijski plan za 2024. s projekcijama 2025. i 2026. godinu

Prilog 1 – Tablica 2. razina financijskog plana s projekcijama za 2025. i 2026.

Prilog 2 – Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Prilog 2c – Tabela strateški ciljevi i pokazatelji uspješnosti 2024.

Prilog 3 – Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Na uvid 3. razina – Financijski plan 2024.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Natjecaj strucni suradnik u prodaji – arhivar

Obavijest kandidatima strucni suradnik u prodaji – arhivar

Natjecaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Gradskog kazališta lutaka Split

Natjecaj regulater – osvjetljivac

Natjecaj krojac – garderobijer

Natjecaj voditelj marketinga i odnosa s javnošcu – urednik

Obavijest o izboru kandidata – regulater osvjetljivac

Obavijest o izboru kandidata – krojac garderobijer

Obavijest o izboru kandidata – voditelj marketinga i odnosa s javnošcu – urednik

Natjecaj za radno mjesto domar

Obavijest o izboru kandidata – domar

Natjecaj strucni suradnik u prodaji – arhivar 2023.

Obavijest o izboru kandidata – strucni suradnik u prodaji – arhivar 2023.

SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA

Sjednica, 1. veljace 2016.

Sjednica, 16. veljace 2016.

Sjednica, 19. travnja 2016.

Sjednica, 12. srpnja 2016.

Sjednica, 30. rujna 2016.

Sjednica, 27. listopada 2016.

Sjednica, 25. studenoga 2016.

Sjednica, 5. prosinca 2016.

Sjednica, 29. prosinca 2016.

Sjednica, 25. sijecnja 2017.

Sjednica, 14. veljace 2017.

Sjednica, 21. travnja 2017.

Sjednica, 12. lipnja 2017. 

Sjednica, 30. lipnja 2017. 

Sjednica, 11. srpnja 2017.

Sjednica, 29. rujna 2017. 

Sjednica, 13. listopada 2017.

Sjednica, 27. listopada 2017. 

Sjednica, 23. studenoga 2017. 

Sjednica, 1. prosinca 2017. 

Sjednica, 21. prosinca 2017.

Sjednica, 17. sijecnja 2018. 

Sjednica, 26. sijecnja 2018.

Sjednica, 13. veljace 2018.

Sjednica, 27. ozujka 2018.

Sjednica, 25. travnja 2018. 

Sjednica, 28. svibnja 2018.

Sjednica, 18. srpnja 2018. 

Sjednica, 31. kolovoza 2018.

Sjednica, 29. listopada 2018. 

Sjednica, 6. studenoga 2018. 

Sjednica, 5. prosinca 2018.

Sjednica, 30. sijecnja 2019. 

Sjednica, 8. veljace 2019. 

Sjednica, 20. ozujka 2019.

Sjednica, 29. travnja 2019.

Sjednica, 29. svibnja 2019.

Sjednica, 17. lipnja 2019. 

Sjednica, 15. srpnja 2019.

Sjednica, 30. kolovoza 2019. 

Sjednica, 30. rujna 2019. 

Sjednica, 23. listopada 2019. 

Sjednica, 9. prosinca 2019.

Sjednica, 17. sijecnja 2020.

Sjednica, 13.veljaca 2020.

Sjednica, 29. travnja 2020.

Sjednica, 27. svibnja 2020.

Sjednica, 26. lipanj 2020.

Sjednica, 22.srpanj 2020.

Sjednica, 31.kolovoz 2020.

Sjednica, 23.rujna 2020.

Sjednica, 16.listopada 2020.

Sjednica 25.studenog 2020.

Sjednica 30.prosinca 2020.

Sjednica 29.sijecnja 2021.

Sjednica 26.veljace 2021.

Sjednica 20. travnja 2021.

Sjednica 16. srpnja 2021.

Sjednica 31. kolovoza 2021.

Sjednica 15.rujna 2021.

Sjednica 14. listopada 2021.

Sjednica 16.studenoga 2021.

Sjednica 30.prosinca 2021.

Sjednica 17. sijecnja 2022.

Sjednica 11. veljaca 2022.

Sjednica 21. veljace 2022.

Sjednica 04. ozujka 2022.

Sjednica 01.travnja 2022.

Sjednica 03.svibnja 2022.

Sjednica 11.srpnja 2022.

Sjednica 18.srpnja 2022.

Sjednica 27.rujna 2022.

Sjednica 10.listopada 2022.

Sjednica 21. listopada 2022.

Sjednica 29. studenog 2022.

Sjednica 09. sijecnja 2023.

Sjednica 27. veljace 2023.

Sjedenica 17.ozujka 2023.

Sjednica 25.travnja 2023.

Sjednica 08. svibnja 2023.

Sjednica 20. lipnja 2023.

Sjednica 13. srpnja 2023.

Sjednica 29. rujna 2023.

Sjednica 27. studenog 2023.

Tončićeva 1, 21000 Split

SLUŽBA PRODAJE I BLAGAJNA

Tel: +385 (0)21 395 968

E-pošta: prodaja@gkl-split.hr

RADNO VRIJEME Ponedjeljak - petak: 8:30 - 12:30 sati i sat vremena prije početka predstave. Prijavite se na naš newsletter
Da, želim besplatno putem newslettera primati obavijesti o rasporedu predstava, novostima i događanjima u GKL-u Split. Slažem se da koristite moju e-mail adresu za moje osobne potrebe kao preporuku i ponudu Vaših usluga. Odjava s newslettera je moguća u bilo kojem trenutku, a upute za odjavu nalaze se u svakom newsletteru.