Dokumenti

FISKALNA ODGOVORNOST

JAVNA NABAVA

Plan javne nabave 2016.

Prva izmjena plana javne nabave za 2016.

Gospodarski subjekti s kojima GKL ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan javne nabave za 2017.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Izmjena plana javne nabave za 2017. 

 

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama GKL-a

Pristup informacijama

Visina naknade za pristup informacijama GKL-a

Odluka o ustrojavanju kataloga 2013.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Podaci o službeniku za informiranje

Godišnje izvješće pravo na pristup informacijama 2016. 

 

 

ZAKONI I OPĆI AKTI, STRATEGIJE I IZVJEŠĆA

Strateški plan GKL-a Split

Statut 2013.

Zakon o kazalištima

Izmjene i dopune Zakona o kazalištima

Financijski plan 2016.

Programsko izvješće 1.1. - 31.3.2016.

Tromjesečno financijsko izvješće 1.1.-31.3.2016.

Kolektivni ugovor 2016.

Rebalans financijskog plana za 2016.

Financijsko izvješće za 2016.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016.

Programsko izvješće za 2016.

Financijski plan 2017.

Obrazloženje financijskog plana za 2017.

Financijski plan 2018.

Program rada za 2018.

 

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

-

SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA

Sjednica, 1. veljače 2016.

Sjednica, 16. veljače 2016.

Sjednica, 19. travnja 2016.

Sjednica, 12. srpnja 2016.

Sjednica, 30. rujna 2016.

Sjednica, 27. listopada 2016.

Sjednica, 25. studenoga 2016.

Sjednica, 5. prosinca 2016.

Sjednica, 29. prosinca 2016.

Sjednica, 25. siječnja 2017.

Sjednica, 14. veljače 2017.

Sjednica, 21. travnja 2017.

Sjednica, 12. lipnja 2017. 

Sjednica, 30. lipnja 2017. 

Sjednica, 11. srpnja 2017.

Sjednica, 29. rujna 2017. 

Sjednica, 13. listopada 2017.

Sjednica, 27. listopada 2017. 

Sjednica, 23. studenoga 2017. 

Sjednica, 1. prosinca 2017. 

Sjednica, 21. prosinca 2017.