Dokumenti

FISKALNA ODGOVORNOST

JAVNA NABAVA

Plan javne nabave 2016.

Prva izmjena plana javne nabave za 2016.

Gospodarski subjekti s kojima GKL ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi

Plan javne nabave za 2017.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama GKL-a

Pristup informacijama

Visina naknade za pristup informacijama GKL-a

Odluka o ustrojavanju kataloga 2013.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Podaci o službeniku za informiranje

Godišnje izvješće pravo na pristup informacijama 2016. 

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

 

ZAKONI I OPĆI AKTI, STRATEGIJE I IZVJEŠĆA

Strateški plan GKL-a Split

Statut 2013.

Zakon o kazalištima

Izmjene i dopune Zakona o kazalištima

Izvještaj sezone 2014./2015.

Financijski plan 2016.

Godišnji programski izvještaj za 2015.

Financijsko izvješće 2015.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2015.

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

Programsko izvješće 1.1. - 31.3.2016.

Tromjesečno financijsko izvješće 1.1.-31.3.2016.

Kolektivni ugovor 2016.

Rebalans financijskog plana za 2016.

Financijsko izvješće za 2016.

Bilješke uz financijsko izvješće za 2016.

Programsko izvješće za 2016.

NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

-

SJEDNICE KAZALIŠNOG VIJEĆA

Sjednica, 14. siječnja 2015.

Sjednica, 30. siječnja 2015.

Sjednica, 11. veljače 2015.

Sjednica, 10. ožujka 2015.

Sjednica, 17. travnja 2015.

Sjednica, 15. svibnja 2015.

Sjednica, 13. srpnja 2015.

Sjednica, 29. rujna 2015.

Sjednica, 17. studenoga 2015.

Sjednica, 18. prosinca 2015.

Sjednica, 1. veljače 2016.

Sjednica, 16. veljače 2016.

Sjednica, 19. travnja 2016.

Sjednica, 12. srpnja 2016.

Sjednica, 30. rujna 2016.

Sjednica, 27. listopada 2016.

Sjednica, 25. studenoga 2016.

Sjednica, 5. prosinca 2016.

Sjednica, 29. prosinca 2016.

Sjednica, 25. siječnja 2017.

Sjednica, 14. veljače 2017.

Sjednica, 21. travnja 2017.

Sjednica, 12. lipnja 2017. 

Sjednica, 30. lipnja 2017. 

Sjednica, 11. srpnja 2017.