Stručni radovi - umjetničko - stručnog kolokvija "Suvremeno hrvatsko dramsko kazalište za djecu"

24.08.2017.

U travnju ove godine, u sklopu jubilarnog Festivala hrvatske drame za djecu Mali Marulić,organizirali smo umjetničko - stručni kolokvij pod naslovom "Suvremeno hrvatsko dramsko kazalište za djecu".

Sedam pozvanih predavača održalo je izlaganja, a njihove radove donosimo i na našim stranicama

Radovi su objavljeni i u časopisu Kazalište - Časopis za kazališnu umjetnost, broj 69/70, 2017. godine, u izdanju Hrvatskog centra ITI (www.hciti.hr).