< Povratak

SEZONA / Program 2020/2021

Za uzrast:
Ana Prolić prema stihovima Grigora Viteza
Ana Prolić

KAKO RASTU DJECA?

Koncept i izvedba: Franjo Đaković / Dramaturgija i režija: Ana Prolić / Scenografija i ilustracije: Tina Vukasović

Grigor Vitez smatra se začetnikom hrvatskog modernog pjesništva za djecu, a njegovo ime nosi i najvažnija godišnja nagrada hrvatskim autorima za književni tekst i ilustraciju za djecu.

Njegovi slikoviti i razigrani stihovi, kao i zanimljivi biografski podaci, poslužit će kao predložak za glumačku monoigru uz korištenje kamishibai teatra, tradicionalnog japanskog putujućeg kazališta.  Igrom, naracijom i likovnošću najmlađima ćemo donijeti Vitezov poetski svijet djetinjstva, trajno inspirativan i  nezaobilazan u odrastanju i školovanju generacija djece. Mala i prilagodljiva forma ove predstave omogućit će njezino izvođenje u različitim prostorima, od kazališta do ulica i trgova na kojima je kamishibai kazalište izvorno izvođeno.

Premijera: ožujak 2021.