Poziv na dostavu ponude

27.09.2019.

Poziv na dostavu ponude - Izrada projekta preinake donjeg i gornjeg postroja sustava mehanizacije pozornice GKL-a  i projektantski nadzor

 

Gradsko kazalište lutaka pokrenulo je postupak prikupljanja ponuda za Izradu projekta preinake donjeg i gornjeg postroja sustava mehanizacije pozornice i projektantski nadzor, evidencijski broj nabave 5/19.

Poziv na dostavu ponude i popratna dokumentacija dostupni pod O NAMA/ DOKUMENTI/JAVNA NABAVA.

Rok za dostavu ponude je 07.10.2019. do 15:00 sati.

Naknadno pojašnjenje vezano za popunjavanje dokumentacije u predmetnom postupku javne nabave:

Naime, budući da se radi o nabavi Izrade projekta preinake donjeg i gornjeg postroja sustava mehanizacije pozornice Gradskog kazališta lutaka Split i projektantskom nadzoru, ovim putem Vas upućujemo da je ponuditelj kod davanja ponude dužan razdijeliti cijenu izrade projekta i cijenu projektantskog nadzora.