RASPORED / sezona 2022/2023

Četvrtak
06.
Listopad
10:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Četvrtak
06.
Listopad
12:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Petak
07.
Listopad
10:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Ponedjeljak
10.
Listopad
10:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Ponedjeljak
10.
Listopad
12:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Utorak
11.
Listopad
10:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Utorak
11.
Listopad
12:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Srijeda
12.
Listopad
10:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Srijeda
12.
Listopad
10:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Srijeda
12.
Listopad
12:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Četvrtak
13.
Listopad
10:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Četvrtak
13.
Listopad
12:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Petak
14.
Listopad
10:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije
Petak
14.
Listopad
12:00 sati
Ivana Vuković

ALO, TO SAM JA

Gdje: GKL Split
za OŠ Splita i županije