< Povratak

SEZONA / Program 2022/2023

Za uzrast:
Trajanje: 45 min
Ivana Vuković

KAKO SU LJILJO I KOSJENKA POBIJEDILI ZLU NESLOGU

prema motivima pripovijetke ,,Regoč'' Ivane Brlić Mažuranić

Režija i prilagodba teksta: Branimir Rakić

Kreatorica lutaka, kostima i scenografije: Danira Matošić

Skladatelj: Matija Antolić

Oblikovatelj svjetla: Lucijan Roki

Oblikovatelj tona: Franko Perić

Igraju: 

Sanja Vidan.....................................................Kosjenka, Baba

Stipe Gugić.....................................................Ljiljo, Dida

Ivan Medić......................................................Regoč, Iko

Alin Antunović...............................................Zla Nesloga

Milena Blažanović.........................................Marta

Milana Buzolić...............................................Jozo

Justina Vojaković Fingler.............................Anđa

 

O predstavi:

Postavljanje bilo koje bajke iz najpoznatije zbirke hrvatske književne baštine za djecu, „Priče iz davnine“ Ivane Brlić Mažuranić, velik je izazov za svako kazalište i svakog kazališnog umjetnika. Takvog su se izazova prihvatili  Ivana Vuković, autorica novog teksta nastalog prema motivima bajke "Regoč" i  naš glumac, a uskoro i lutkarski redatelj Branimir Rakić koji će ovom predstavom diplomirati pri Studiju lutkarske režije na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, pod mentorstvom doc. art. Tamare Kučinović.

Dječak Ljiljo, vila Kosjenka i div Regoč glavni su protagonisti ove priče u kojoj je razornoj sili nesloge i razjedinjenosti suprotstavljena graditeljska snaga zajedništva i pravog prijateljstva kojoj ne smetaju postavljene granice, različitosti, nečija veličina a ni drugačiji način razmišljanja.

 

,,Iako dramatizacija ''Regoča'' Ivane Brlić Mažuranić nije imala namjeru osuvremeniti i aktualizirati tekst više od onoga što ga već čini svevremenskim, odluka da protagonisti više nisu fantastična bića došla je organski. U vremenima hiperprodukcije superheroja, inflacije bajkovitog sadržaja i svemoćnog individualizma, činilo se važnim iskoristiti potencijal dječaka Lilje da postane punokrvni protagonist koji će inzistirati na pravdi, a da Kosjenkine vilinske čarolije preselimo u sferu realne čarolije koju osjetimo svaki put kad nastupi ljudska sloga. Tim postupkom želimo djeci ispričati priču iz svijeta Ivane Brlić Mažuranić ali i naučiti ih koliko su važne sve naše pojedinačne i osobne odgovornosti koje onda stvaraju svijet u kojem živimo.''                                                                                                                                                                                                                                      Ivana Vuković

 

 

,,Motivi bajke „Regoč“ spisateljice  Ivane Brlić Mažuranić poslužili su kao predložak predstavi „Kako su Ljiljo i Kosjenka pobijedili Zlu Neslogu“. Ivana Vuković i ja prepoznali smo u predlošku kao glavnu okosnicu priče upravo ljudsku neslogu, njene uzroke i posljedice, ali i poziciju djeteta u takvom nezahvalnom okruženju za odrastanje. Problemi u komunikaciji odraslih uzrokovani pohlepom dovode do nesloge, a nerijetko i do tragičnih posljedica kao što su sukobi i ratovi. Djeca su u takvim situacijama žrtve konflikata odraslih, a svijet koji im odrasli ostavljaju ne daje im mogućnosti za razvijanje u odrasle osobe koje bi taj isti svijet mogle učiniti boljim i pravednijim.  Ono što im mi kao umjetnici možemo dati jest kazališna čarolija u kojoj su upravo djeca pokretači promjena na bolje, a na nama odraslima jest da prepoznamo potencijal njihove istinske vrijednosti. Odgojno ulaganje u zajedništvo i propagiranje mira ulaganje je u ljepšu budućnost kakvu naša djeca zaslužuju što je ujedno i poruka ove predstave. 

Za razliku od originalne priče, radnja je smještena u realni svijet koji nas okružuje, u prostor Dalmatinske zagore, kamenit i surov, sa snažnim ljudima, njihovim običajima i drevnim mitovima, jako blizak kraju kojeg Ivana Brlić Mažuranić opisuje u svojoj bajci o Regoču. Iako je vrijeme radnje neodređeno itekako je aktualno i primjenjivo na društvena zbivanja, kako u prošlosti tako i u ovom vremenu danas.

Predstava „Kako su Ljiljo i Kosjenka pobijedili Zlu Neslogu“ u najboljem mogućem vremenu šalje poruke u kojima poziva na mir i slogu kao zalog bolje budućnosti za našu djecu.''

                                                                                                                Branimir Rakić

 

Premijera: 21. svibnja, 2022. 

_____________________________________________________________________________________

 

Ivana Vuković

HOW LJILJO AND KOSJENKA DEFEATED EVIL DISCORD

Based on the motives of “Regoč”, a short story by Ivana Brlić Mažuranić

 

Directing and adaption of text: Branimir Rakić / Props, costumes and scenography: Danira Matošić / Composer: Matija Antolić / Lighting design: Lucijan Roki / Sound design: Franko Perić

Cast: Sanja Vidan, Stipe Gugić, Ivan Medić, Alin Antunović, Milena Blažanović, Milana Buzolić, Justina Vojaković Fingler

Stage manager: Željana Cvitanović

 

About the play:

Setting up any fairy tale from Tales of Long Ago, the most famous collection of Croatian literary heritage for children is a big challenge for every theatre and every theatre artist. Ivana Vuković accepted that challenge, the author of a new text that was based on the motives of the Regoč fairy tale, as well as Branimir Rakić who graduated from the College of Puppet Directing at the Academy of Art and Culture in Osijek.

The boy Ljiljo, the fairy Kosjenka and the giant Regoč are the protagonists of this story in which the destructive force of discord and antagonism is opposed by the building strength of togetherness and true friendship which knows no boundaries or inequalities and is not concerned by one’s size, or differences in opinion.

 

“Even though the dramatization of “Regoč” (by Ivana Brlić Mažuranić) didn’t have the intention of modernizing and actualizing its text by more than what had already made it into the text for all time, the decision that the protagonists weren't fantastical beings anymore came organically. In times of the hyperproduction of superheroes, inflation of fairytale-like content and omnipotent individualism, it seemed important to utilize the potential of the boy Ljiljo to become a full-fledged protagonist that would insist on justice, and that we move Kosjenka's fairy magic into the sphere of real magic that is felt every time human harmony is presented. In doing so, we want to tell children a story from the world of Ivana Brlić Mažuranić but also to teach them how important all of our individual and personal responsibilities are, which then shape the world we live in.”

                                                                                                                              Ivana Vuković

 

 

“The motives of the “Regoč” fairy tale by Ivana Brlić Mažuranić were used as a template for the play “How Ljiljo and Kosjenka Defeated Evil Discord”. In the template, Ivana Vuković and I recognized human strife as the main axis of the story; we recognized its cause and effect, and also the position of a child growing up in that type of ungrateful environment. Problems in adult communication that are caused by greed lead to discord, and not rarely to tragic consequences such as conflicts and wars. In these situations children are victims and the world that is left to them doesn't give them the opportunities to grow up into adults that would make that world a better and fairer place. What we as artists can give them is the magic of theatre in which these same children are initiators of change for the better and it is on us adults to recognize the potential of their true worth.

The play “How Ljiljo and Kosjenka Defeated Evil Strife” sends messages at the best possible time, in which it calls for peace and harmony as the pledge for a better future for our children.”

 Branimir Rakić